Φίλτρα Νερού, Συστήματα Αντίστροφής Όσμωσης και Επεξεργασίας Νερού.

Επιστροφές/Ακυρώσεις

Πολιτική Επιστροφών

Τα  εμπορεύματα  παραδίδονται πάντοτε με τη εργοστασιακή συσκευασία τους. Σε περίπτωση που το προϊόν παραδοθεί άνευ τέτοιας συσκευασίας αγοραστής έχει δικαίωμα ΝΑ ΑΡΝΗΘΕΙ την παραλαβή του προϊόντος.  

Ο αγοραστής μπορεί να επιστρέψει το προϊόν που αγοράζει από το ηλεκτρονικό κατάστημα εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση τους με έξοδα που επιβαρύνουν τον ίδιο ή με μεταφορική την οποία θα επιλέξει ο ίδιος καθώς και θα επιβαρυνθεί.  

Για να εξασκήσει ο καταναλωτής το δικαίωμα της υπαναχώρησης, θα πρέπει σε διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος να αποστείλει την απόφασή του να υπαναχωρήσει:

1.  Μέσω στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@biopureshop.gr

2. Στο Φαξ 213-0373810

3.  Ταχυδρομικά στην διεύθυνση της εταιρείας ΕΝΒΙΟ ΕΠΕ, στη διεύθυνση:
    Δώριζα 1, Αθήνα, Τ.Κ.11525

Μπορεί να παραδώσει τα προϊόντα στο κατάστημα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση μπορεί πριν από την επιστροφή των προϊόντων να επικοινωνήσει με την εταιρεία στο τηλ. 213-0373808.

Για να γίνει αποδεκτή κάθε είδους επιστροφή θα πρέπει το προϊόν να επιστραφεί στην αρχική του κατάσταση αλλά και συσκευασία η οποία να μην είναι φθαρμένη, κατεστραμμένη, λερωμένη ή αλλοιωμένη καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, ή να βρίσκεται σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση πέραν της αρχικής του.Επιστροφές προιόντων που δεν πληρούν τους ανωτέρω όρους δεν γίνονται κατ'αρχήν δεκτές και η κατ'εξαίρεση αποδοχή τους εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της εταιρίας.