Φίλτρα Νερού, Συστήματα Αντίστροφής Όσμωσης και Επεξεργασίας Νερού.

Συστήματα UV

 Διατίθενται ολοκληρωμένα συστήματα φίλτρανσης μέσω υπεριώδους ακτινοβολίας UV, για την αποστείρωση του νερού. Εγκαθίστανται ως τελευταίο στάδιο φίλτρανσης σε συστοιχίες φίλτρων νερού κάτω πάγκου και σε συστήματα αντίστροφης όσμωσης. Εξουδετερώνουν το 99,9% των βακτηριδίων και των ιών, που μολύνουν το πόσιμο νερό. Η αποστείρωση με υπεριώδη ακτινοβολία (UV), δεν αλλάζει τη χημική και φυσική σύσταση του νερού, ενώ ολόκληρη η ποσότητα του νερού που διέρχεται απο το σύστημα υποβάλλεται σε αποστείρωση.